Naučná stříbrná stezka Tábor-Horky-Větrovy

  stezka@tabsg.cz
 Zavadislká 2472, 390 02 Tábor

Výzkum

Archivní materiály, které jsme v průběhu našeho zkoumání nashromáždili.

info

Naše stezka jako spojnice Linecké a Vitorazské stezky

Naše stezka byla svého času také důležitou spojnicí mezi významnými dálkovými cestami – Vitorazskou a Lineckou cestou.

Learn More
Mezní kameny

Informace o mezních kamenech, jaký byl jejich význam, proč se stavěli a kde původně bylo jejich umístění.

Learn More
Lázně Pintovecké

Informace o jedněch z nejstarších lázních na našem území, které najdete na začátku naší stezky u řeky Lužnice.

Learn More
Rožmberkové a horecké doly

Historie o rodu Rožmberků, kteří byli velmi známí podporovatelé těžby a jejich vliv na táborské doly.

Learn More
Rožmberkové v Haslachu

Naše zkoumání nás dovedlo k vztahům mezi Rožmberky a městem Haslach v Rakousku.

Learn More
Rožmberkové v Augsburgu

Naše zkoumání nás dovedlo k vztahům mezi Rožmberky a městem Augsburg v Německu.

Learn More
Harrachovka

Informace o propojení dolů s původní Harrachovkou.

Learn More
Vliv dolů na krajinu

Jakým způsobem doly změnily reliéf krajiny? Silný odtok spodních vod, vyschnutí studní či občasným propady, s tím si musela oblast i místní obyvatelé poradit.

Learn More
Historie obce Větrovy

Kronika historických událostí obce Větrovy, taktéž příměstské části města Tábora.

Learn More
Svatojánská legenda ve třech zemích

Sv. Jan Nepomucký neboli Jan z Pomuku je významný český světec. V této části najdete informace o Svatojánské legendě ve třech zemích – Česku, Německu i Rakousku.

Learn More
Propad na důlním díle v roce 2013

Kronika historických událostí obce Větrovy, taktéž příměstské části města Tábora.

Learn More
Tvorba Stříbrné naučné stezky

Jak se stezka tvořila? Kde se vzal nápad na její realizaci?

Learn More
Geografie oblasti

Celkový geografický pohled na celé zájmové území v nejbližším okolí Stříbrné naučné stezky.

Learn More
Stezka pamatuje i na děti

Skřítek Permoník je veselá kopa, ale tropí pěkné neplechy, občas havířům schová jejich nástroje a také je umí postrašit. Havířům schoval kladívko, lampičku misku, žebřík, penízky, vozíček, zvoneček a lopaty. Pátrej po místě, kam skřítek Permoník tyto věci tajně schoval!

Learn More
Nálet na Pintovku

Při 2. světové válce došlo k náletu na německý autopark, který byl umístěn v lese Pintovka.

Learn More
Byla Hýlačka první?

Byla rozhledna Svobody první stavbou na vrcholu větrovského kopce? Pádným důkazem, že nikoliv, je rytina Václava Hollara „Dobývání Tábora roku 1621“.

Learn More
Expozice "600 let dolování" (2016)

V roce 2016 jsme pro Vás uspořádali mimořádnou expozici oslavující přes 600 let kutání a dolování v oblasti Horek, která se konala v prostorách bývalého pivovaru u hradu Kotnov.

Learn More
Cyklostezka Horky - Větrovy

Informace a plány k cyklostezce Horky – Větrovy s odpočinkovým altánkem

Learn More
Zdroje našich výzkumů

Knižní a elektronické zdroje, které jsme během našeho zkoumání použili k dalšímu výzkumu.

Learn More