Naučná stříbrná stezka Tábor-Horky-Větrovy

  stezka@tabsg.cz
 Zavadislká 2472, 390 02 Tábor

Harrachovka

Prostor bývalé Harrachovky

Není příliš známo, že místo, kde stála původní restaurace Harrachovka, má zajímavou historii. Městské knihy táborské prozrazují, že se v tomto místě kdysi upravovala ruda ze stříbrných dolů na Horkách v Hutákovském (nazývaném také Hutěcký) mlýně ve Vlčím dole. Mlýn patřil roku 1564 „pánům kverkům“ – podílníkům na důlním díle a roku 1788 už byl pustý. Zbytky zdiva byly patrné ještě nedávno a staří občané z Horek tomu místu dodnes říkají „V Pecích“. Název pochází od způsobu zpracování rudy, která obsahovala jak stříbro, tak olovo – oddělení se provádělo žíháním. Lze si položit otázku, proč toto vše bylo prováděno tak daleko od dolů a města Tábora? Při procesu tavení a žíhání rudy totiž vznikaly sirné plyny, obtěžující své okolí silným zápachem. Vlivem několika povodňových vln a regulací řeky Lužnice pro vorařský provoz se tato lokalita značně změnila. Došlo k zúžení profilu řeky a navýšení břehového horizontu. Dílu jistě vděčíme za cesty k tomuto mlýnu, které jsou dnes bohatě využívány. Je to jak levobočná cesta, tak i pěší stezka Vlčím dolem s romantickou kaskádou Větrovského potoka. Zároveň u místa původní restaurace Harrachova se nachází studna, o které místní tvrdí, že patřila k mlýnu na zpracování rudy.

Levý břeh Lužnice – místo původní Harrachovky.
Zbytky zdí původní Harrachovky na levém břehu Lužnice.
Prostor původní studny.

Znovuobjevená historie těžby stříbra.

Máte zájem si přečíst o šestisetleté těžbě tohoto drahého kovu v oblasti Horek u Tábora?