Naučná stříbrná stezka Tábor-Horky-Větrovy

  stezka@tabsg.cz
 Zavadislká 2472, 390 02 Tábor

Místa spojená s těžbou

Detailní informace o všech místech spojených s těžbou

Co rozhodně stojí za zhlédnutí...

Štola sv. Jana Nepomuckého

Informace o dědičné odvodňovací škole, nejvýznamnějšího důlního díla v naší oblasti.

Learn More
Šachta Nová v Horkách a Františkova šachta

Největší a nejhlubší šachta v oblasti, která klesala až do hloubky 155 metrů, což je pro srovnání 60 metrů pod úrovní řeky Lužnice.

Learn More
Šachta Vinný sklep (Vinohradská)

Informace o šachtě Vinný sklep (nebo také Vinohradské) s maximální hloubkou 80 metrů, v těsné blízkosti najdeme Kavrzovu haldu.

Learn More
Šachta Barbora

Informace šachtě sv. Barbory na Horkách s maximální hloubkou 53 metrů a stejnojmennou haldou hlušiny.

Learn More
Lázně Pintovecké

Kaple je zasvěcena svaté Trojici, byla postavena 1892 a její název se kryje s názvem Cechu stříbrných dolů Sv. Trojice a byla postavena péčí tehdejších občanů Větrov na počest Všeobecné zemské výstavy v Praze roku 1891 a zároveň její tehdejší význam spočíval v odvrácení povodňových nebezpečí, které v 19. století měly četný výskyt.Tyto údaje jsou zaznamenány na zvonu.

Learn More
Štola František Xaverský

Štola František Xaverský v Čelkovicích s délkou 67 metrů, výškou 185 cm a šířkou 112 cm. Provoz byl ukončen 1766.

Learn More
Rozhledna Hýlačka

Rozhledna Svobody, zvaná Hýlačka podle vrcholu, jehož výška je 525 m n. m., byla postavena ve tvaru husitské hlásky nad osadou Větrovy podle projektu prof. dr. Theodora Petříka. 1.1. 2012 došlo k rozsáhlému požáru, při kterém celá rozhledna shořela. Nově postavená rozhledna má vyhlídkovou plošinu ve výšce 25 m (kruhový výhled). Na vyhlídku se stoupá po 136 schodech. Celková výška rozhledny 35,6 m.

Learn More
Kaple sv. Trojice

Kaple je zasvěcena svaté Trojici, byla postavena 1892 a její název se kryje s názvem Cechu stříbrných dolů Sv. Trojice a byla postavena péčí tehdejších občanů Větrov na počest Všeobecné zemské výstavy v Praze roku 1891 a zároveň její tehdejší význam spočíval v odvrácení povodňových nebezpečí, které v 19. století měly četný výskyt. Tyto údaje jsou zaznamenány na zvonu.

Learn More
Kaple sv. Václava

Kaplička byla postavena roku 1867, její umístění je v centrální části obce Horky, na místní návsi a je zasvěcená sv. Václavovi.

Learn More
Památný kříž na Horkách

Kamenný památný kříž na Starých Horkách z roku 1872, který stojí na místě kříže původně dřevěného. Nedaleko kříže stál hřbitov s hornickou kaplí, tzv. „Krchůvek“.

Learn More
Šachta Kryštof

Šachta Kryštof sloužila především jako větrací, nachází se v lesním údolí ve východní části Horek a měla hloubku 16 m. Zbudování proběhlo roku 1764.

Learn More
Šachta Josef na Větrovech

Do současné doby výzkumem jediná potvrzená šachta na Větrovech, která, což je velmi zajímavé, byla kolmá. Nacházela se zřejmě v těsné blízkosti prostoru u kaple sv. Trojice.

Learn More