Naučná stříbrná stezka Tábor-Horky-Větrovy

  stezka@tabsg.cz
 Zavadislká 2472, 390 02 Tábor

Kaple sv. Trojice

Původ kaple

Kaple na Větrovech, zasvěcená sv. Trojici, se začala stavět 20. září 1891 na prakticky holé pláni za 200 zlatých. Spisy o založení se nacházely v plechové báni umístěné ve věži. Při rekonstrukci v roce 1987 se však zjistilo, že dokumenty jsou silně poničeny, bylo z nich ale patrné, že význam kaple byl trojí. Tato sakrální stavba nese jméno „sv. Trojice“, což byl také název důlního cechu „sv. Trojice“ pro dobývání stříbra v Táboře. Přibližně až do těchto míst totiž dospěl dobývací horizont důlní činnosti. Dalším významem byla Všeobecná zemská výstava v Praze, konaná v roce 1891, která měla celonárodní význam, a právě na této jubilejní výstavě byl zakoupen náš zvon u významného zvonaře Josefa Diepolda, se sídlem provozovny na Starém Městě Pražském a jeho zvony zní dodnes na mnoha českých kostelích. Třetím důvodem stavby kaple bylo odvrácení živelných pohrom, které postihly České země v druhé polovině 19. století. A že jich bylo: 20. března 1845 , 22. února 1865 , 9. března 1876, 6. září 1890 či 9. června 1891.

Výzdoba kaple

Do původního interiéru kaple byla přidána další sakrální výzdoba, kterou darovala paní Lutovská z Větrov a také zpěvačka Národního divadla z Bratislavy paní Janka Gabčová. Ta totiž měla přátelské a příbuzenské vztahy k obcím Tábor a Větrovy. Ve stropní části najdeme obraz „Madonny s děťátkem“ od Mgr. Věry Komzákové.

Zvon

Ve věži je umístěn umělecky zpracovaný zvon, na kterém je nápis „LÉTA PÁNĚ 1891 V ROKU JUBILEJNÍ VÝSTAVY LIL MNE DIEPOLDT ZVONAŘ V PRAZE“.
Připomeňme si za jakých okolností byl koupen náš zvon a jaká byla spojitost se Všeobecnou zemskou výstavou konanou v Praze. Výstava, která byla zahájena dne 15. května 1891 na nově vybudovaném výstavišti v Praze, byla provázena ohromnou publicitou a očekáváním. Účast však předčila veškeré očekávání a do jejího ukončení 18. září 1891 ji navštívilo 2 250 000 platících návštěvníků, tedy prakticky každý čtvrtý Čech, a to nepočítáme ty, kteří měli vstup volný. Proto účast našich zástupců, s cílem koupit zvony, není vůbec neobvyklá. Byly totiž vypravovány zvláštní „výstavní“ vlaky v našem případě z Českých Budějovic.

Dne 21. července, kdy ke koupi došlo, přišlo na výstavu již skoro jeden milion lidí. Zvonařství Diepoldt mělo na této výstavě vlastní expozici v pavilonu „Různé výrobky kovové“. Byl navštíven také pavilon hraběte Jana z Harrachu, jemuž patřilo panství želečské, a jež přispěl na zvony tím, že si u nás pronajal honitbu v lesích a zaplatil za ni na čtyři roky dopředu. Cena zvonu byla 170 zlatých. Následně byla vysvěcena kaple. Za první světové války byl zvon uchráněn konfiskace. Ale bohužel k hrůze našich spoluobčanů byl zvon za fašistické okupace dne 23. března 1942 nuceně sejmut a předán do sběrny starých kovů pro válečné využití německé armády. Tam byl údajně skryt a dnes již nelze zjistit, kdo se o tento příkladný čin zasloužil. V roce 1945 byl zvon vrácen a znovu zavěšen a kaple byla znovu vysvěcena. Říká se, že kdo utrhne lano od zvonu, jeho dni jsou do roku sečteny a také se říká, že tato příhoda postihla našeho zvoníka Přívozníka, který do roka skutečně zemřel.

Rekonstrukce

Následné časy socialismu příliš těmto stavbám neprospívaly. Ty chátraly a naší kapli hrozilo dokonce zboření. Teprve v 80. letech se našli dobří občané Větrov, kterým osud kaple nebyl lhostejný. I přes nepřízeň tehdejších úřadů byly nalezeny cesty, jak kapli opravit a dokonce opatřit měděnou střechou, bání a křížem.

Další rekonstrukce se uskutečnila na podzim roku 2008. Kaple byla opatřena kovovou mříží a natřena novou bílo-žlutou fasádou. Dne 24. března 2009 byl sejmut zvon s cílem provést automatické ozvučení s programovatelným zvoněním. Od toho dne se zvon po dlouhých letech pravidelně rozléhá v poledne a v šest hodin večer.

Dobře zdokumentovaná historie naší kaple zaujala tematický pořad českobudějovického rozhlasu, takže zvuk našeho zvonu se ozval v říjnovém programu. V tomto čase se také podařilo opravit vnitřek kaple a její sakrální výzdobu. Finanční krytí akce zajistil osadní výbor Větrovy v čele s paní Danou Kupkovou. Oprava potřebovala citlivou ruku a tu měla firma PLASTPO s.r.o., která se opravy zhostila na výbornou! V roce 2020 pak došlo k opravě fasády.

Pohled na kapli, 2010
Obraz „Madonna s děťátkem“, autorka: Mgr. Věra Komzáková
Zvon na kapli, 2009
Instalace nového závěsu zvonu pro jeho automatické ozvučení, 2009
Původní výzdoba kaple z doby před rekonstrukcemi v 80. letech
Rekonstrukce kaple, 2019
Milan Skala s „věžní makovicí“, 1988
Při přípravě na rekonstrukci, 2019
Stav 2021 – po rekonstrukci
Původní výzdoba kaple z doby před rekonstrukcemi v 80. letech
Pohled na kapli, 1988
Sejmutý zvon po instalaci nového dřevěného závěsu, 2009
Interiér kaple před rekonstrukcí, 2019
Stav 2021 – po rekonstrukci
Původní výzdoba kaple z doby před rekonstrukcemi v 80. letech
Pohled přední, 2008
Jan Komzák u připraveného zvonu k zavěšení, 2009
Interiér kaple před rekonstrukcí, 2019

Znovuobjevená historie těžby stříbra.

Máte zájem si přečíst o šestisetleté těžbě tohoto drahého kovu v oblasti Horek u Tábora?