Naučná stříbrná stezka Tábor-Horky-Větrovy

  stezka@tabsg.cz
 Zavadislká 2472, 390 02 Tábor

Šachta Nová v Horkách

Šachta Nová v Horkách

Rok ukončení provozu: 1873 

Maximální hloubka šachty: 155 metrů

Číslo v registru důlních děl: 7860

Nová v Horkách je šachtou nejhlubší, maximální hloubka dolování dosáhla 155 m, což je pro srovnání 60 m pod úrovní hladiny řeky Lužnice a dnes má otevřené ústí jámy (5 x 5 m). Šachta měla tři patra, první v hloubce 86 m, kde se protíná se štolou sv. Jana Nepomuckého, druhé v 121 m, a třetí v již zmíněných 155 m. Nachází se v centrální části Horek v prostoru zahrady společně se zbořeništěm cechovního domu a dnes již neexistující budovou se žentourem, jež byl poháněn koňskou silou. Stavba je pak nejmarkantnější důkaz důlní činnosti v celém rudním poli. Západním směrem se pak nacházela šachta František. Stavební práce započaly na šachtě roku 1842, roku 1850 se již pracovalo na druhém patře a roku 1854 došlo na práci na třetím patru, Tam se práce po čase zastavily kvůli vnikající vodě a roku 1870 dokonce došlo k vystoupání vod až do 86 m. Po marné snaze odčerpávat vodu nakonec byly prováděny jen nejnutnější udržovací práce a roku 1873 byly ukončeny všechny těžební práce na šachtě Nové v Horkách.

Františkova šachta (větrací)

Šachta se nachází v prostoru zahrady cca 50 metrů od šachty Nové v Horkách, její hloubka je 100 m a sloužila jako větrací. Po začátcích prací na sousední šachtě Nové byla tato zasypána a již se s ní v další těžbě nepočítalo. V místě zároveň došlo na místní poměry k masivnímu propadu, roku 1907 se půda propadla o 40 m. Díky průběžnému zavážení zeminou již dnes propad prakticky není vidět.

Zbytky obvodových zdí přilehlého cechovního domu (zbořeno 2011)
Zbytky obvodových zdí přilehlého cechovního domu (zbořeno 2011)
Místo, kde stál cechovní dům, 2013
Letecký pohled na okolí šachty Nové v Horkách, 2009
Zbytky báňské budovy, foto Šechtl, 1929
Pohled na okolí šachty sv. Františka
Řez větrací šachtou František

Znovuobjevená historie těžby stříbra.

Máte zájem si přečíst o šestisetleté těžbě tohoto drahého kovu v oblasti Horek u Tábora?