Naučná stříbrná stezka Tábor-Horky-Větrovy

  stezka@tabsg.cz
 Zavadislká 2472, 390 02 Tábor

Rozhledna Hýlačka

Rozhledna svobody Hýlačka

Rozhledna Svobody, postavena Na Hýlačkách, byla otevřena dne 4. července 1920. Je postavena na kamenné podezdívce, celá ze dřeva, krytá původně šindelem. Z ochozu rozhledny je výhled na celou táborskou kotlinu, dohlédneme na Novohradské hory, výhled na západní stranu je však omezen vzrostlým stromovím. Z dalších dominant nám okolí nabízí rozlehlé panoráma hory Choustník se stejnojmennou zříceninou dvojhradu a vlevo poté v obci Křeč kostelík Jakuba Staršího. Sám vznik rozhledny se váže k zajímavé historce, kdy jeden známý malíř a přítel pana architekta Petříka maloval často holý vrch Na Hýlačkách. Jak sdělil svému příteli architektovi, chyběla mu na tomto vrchu věž. Dokonce ji prý na jednom z akvarelů namaloval. Od těchto idejí nebylo daleko k realizaci stavby, která se stala pro KČT prvým větším podnikem. Čtvrt století toto smělé dílo sloužilo návštěvníkům z Tábora i vzdáleného okolí.

Nejsmutnější osud čekal naši rozhlednu v roce 1944, kdy se všeobecně počítalo, že válka již brzo skončí úplnou porážkou Němců. Dne 27. března se dostavil do bytu předsedy klubu německý poddůstojník setniny protiletecké obrany s upozorněním, že naše rozhledna bude využita jako pozorovatelna. Zároveň požádal, aby byl svolán na příští den výbor klubu, který ve věci mohl rozhodnout. Požadovali, aby byla rozhledna pronajata na pět let německé vojenské správě a zároveň sdělili, že provedou úpravu rozhledny vlastním nákladem. Bude odstraněna nejvyšší část (nad vyhlídkovým ochozem) a místo ní bude umístěna skleněná kopule, která by německé vojenské hlídce umožnila pozorování. Přitom se vychloubali, že skleněná kopule bude tak krásná, že si jí klub po skončení války ponechá ve stavu, do kterého ji uvedli Němci. Když se předseda zmínil o tom, zda vojenská správa bude platit nějaké poplatky za užívání rozhledny, prohlásil německý poddůstojník uraženě, že německá vojenská správa očekává od občanů říše, že vše, oč je vojenská správa požádá, s radostí dají zadarmo (zdroj: brožura KČT).

Podle větrovských zdrojů však k stavebním změnám došlo až na začátku roku 1945 zavede-ním telefonu a skleněná kopule byla nainstalována dne 10. ledna 1945. Poražená německá vojska opustila Táborsko 5.-9. května 1945. Odbor turistického klubu již den předtím vzal rozhlednu zase do své správy s tím, že ji uvede do původního stavu (tvar husitské hlásky).
K tomu došlo až v létě 1946 nákladem cca. 22.000,- Kčs. Na zasklení ochozu však došlo až v roce 1947 pro nedostatek skla. Od tohoto roku stojí zase celá rozhledna ve své původní podobě husitské hlásky nad Táborem. Tím její osud ovšem neskončil.

V 50. letech byla střední část rozhledny ve směru k Táboru opatřena velkou Picassovou holubicí. Později stavbu převzal Svazarm (Svaz pro spolupráci s armádou) pro účely  radioamatérů. Ovšem nebyli jediní, kdo využívali příznivých radiovln, jelikož větrovská omladina použivala lavičky pod Hýlačkou pro příjem rozhlasových vln rádia Luxemburg, které vysílalo „imperialistické“ rockové melodie. Po roce 1989 se rozhledna vrátila do majetku Klubu Českých turistů a v roce 1996 došlo k vyhlášení stavby jako kulturní památka.

Technická data původní rozhledny

Hýlačka byla vysoká 18 metrů, má šestibokou kamennou podezdívku, kdy materiál dodala osada Větrovy z přilehlých lomů kamene. Věž má dřevěnou konstrukci a v horní části je prosklené vyhlídkové patro. Jedním z poznávacích rysů Hýlačky je plášť rozhledny, který zabírá většinu plochy rozhledny. Málokdo však ví, jak se postupně měnily materiály. Původní věž z roku 1920 byla kryta šindelovým pláštěm, v roce 1937 byla pokryta vrchní část věže eternitem a v roce 1940 došlo i na spodní část věže. A nakonec na podzim roku 2004 věž dostala při rekonstrukci nový cembritový kabát, kterým byla Hýlačka pokryta až do osudného prvního dne roku 2012, kdy rozhledna shořela.

Požár rozhledny v roce 2012

Bohužel dne 1.1.2012 v 05:00 hodin ráno došlo k ohlášení požáru rozhledny. K místu se rozjely dva týmy táborských hasičů, kteří však i přes veškerou snahu nedokázali stavbu zachránit a nakonec museli zbývající torzo kvůli nebezpečí strhnout.

 

Dopoledne po tragédii se u spáleniště scházeli lidé z celého okolí, uviděli totální destrukci. Byla to nejen lítost, ale i rozhořčení. Mnozí se ptali “komu mohla naše rozhledna vadit”? Památka přece přežila i těžké časy – nejen za okupace německými vojsky. Nepochopitelný vandalský čin, to byla slova většiny z nich.

 

Již velmi brzy, dne 4 ledna 2012, došlo k rychlému asanačnímu zásahu Technických služeb města Tábora, kdy se podařilo spáleniště z nejhoršího uklidit. O několik dní déle, na sobotu 7.7.2012 byla vyhlášena brigáda a konečný úklid, kterého se účastnilo na padesát občanů Větrov, Horek, blízkých obcí a členů KČT Tábor. Začalo se hned také hovořit o tom, jak by nová stavba mohla vypadat. Dne 9. ledna bylo na úřední desce krajského úřadu zveřejněno rozhodnutí o povolení veřejné sbírky na podporu výstavby nové rozhledny. V ten den se také výbor KČT shodl na výstavbě nové rozhledny, s prioritou co nejlepšího výhledu. Znamená to tedy zvýšení vyhlídkové plošiny rozhledny. Druhou prioritou bylo v rámci možností zachování tvaru husitské hlásky. Následně, 12. ledna byla na tiskové konferenci v malém sálu objektu Střelnice oficiálně zahájena veřejná sbírka pořádaná KČT Tábor ve spolupráci s Příměstskou částí Větrovy. Dne 1. února se uskutečnil bleší trh pod názvem „Děti z Klášteráku pro Hýlačku“, jehož výtěžek děti a vychovatelky ze školní družiny při ZŠ Mikuláše z Husi věnovali pro sbírku. Tu podpořila i táborská radnice darem ve výši 20.000,- Kč. 

 

16. července 2012 pak došlo k vyhlášení architektonické soutěže na zpracování návrhu řešení stavby ROZHLEDNA HÝLAČKA a 21. září 2012 k zveřejnění výsledků architektonické soutěže. O necelý rok později, 6. května 2013 se výbor KČT Tábor rozhodl o nové podobě rozhledny Hýlačka. Byl realizován návrh Ing. arch. Davida Grygara, který se v soutěži umístil na 3. místě. 23.12.2013 byla zhotovena projektová dokumentace pro stavební povolení, 25.2.2014 došlo k požádání o stavební povolení a 15.5.2014 byla zhotovena dokumentace pro provedení stavby. Následně došlo k stavbě nové rozhledny, kovové, která od roku 2015 ční do výšky 36 metrů.

Stavební plán rozhledny Svobody od Dr. Theodora Petříka, srpen 1919 (zdroj: SOkA Tábor)

Detail přední – stavební plán rozhledny Svobody od Dr. Theodora Petříka, srpen 1919 (zdroj: SOkA Tábor)

Hýlačka na první pohlednici Větrov, 30. léta (zdroj: archiv J. Pravdíka)

Oprava věže roku 1940

Přestavba na pozorovatelnu německé protiletecké obrany, 1945 (podklady Stanislav Švadlena)

Stav rozhledny v roce 1930

Stav rozhledny v roce 1940

Interiér původní rozhledny, 2009

Stav rozhledny v roce 2009

Stav rozhledny v roce 1951

Stav rozhledny v roce 1995

Interiér původní rozhledny, 2009

Stav rozhledny v roce 2010

Nápis „MÍR“ a holubice, 50. léta

Otevření turistické sezony, 2009

Interiér původní rozhledny, 2009

Poslední fotografie rozhledny v prosinci 2011

Letecký pohled na okolí rozhledny, 2011

Požár rozhledny, 2012

Požár rozhledny, 2012

Spáleniště rozhledny ráno po požáru, 2012

Spáleniště rozhledny ráno po požáru, 2012

Spáleniště rozhledny ráno po požáru, 2012

Panel, který byl umístěn u vstupu do rozhledny, 2011

Požár rozhledny, 2012

Požár rozhledny, 2012

Spáleniště rozhledny ráno po požáru, 2012

Spáleniště rozhledny ráno po požáru, 2012

Dobrovolnická brigáda větrovských občanů ráno po požáru, 2012

I. místo v architektonické soutěži o novou Hýlačku

Další zajímavé návrhy jak mohla Hýlačka vypadat

II. místo v architektonické soutěži o novou Hýlačku

Další zajímavé návrhy jak mohla Hýlačka vypadat

III. místo v architektonické soutěži o novou Hýlačku

Další zajímavé návrhy jak mohla Hýlačka vypadat

Další zajímavé návrhy jak mohla Hýlačka vypadat

Další zajímavé návrhy jak mohla Hýlačka vypadat

Další zajímavé návrhy jak mohla Hýlačka vypadat

Vernisáž architektonických návrhů, 2012

Vernisáž architektonických návrhů, 2012

Spáleniště rozhledny ráno po požáru, 2012

Spáleniště rozhledny ráno po požáru, 2012

Hýlačka na titulní straně architektonického časopisu Bulletin (4/2012)

Pohled na vyhlídkový ochoz Hýlačky, 2015

Pohled na vyhlídkový ochoz Hýlačky, 2015

Stav rozhledny v roce 2015 – letní pohled

Stav rozhledny v roce 2015 – podzimní pohled

Stav rozhledny v roce 2015 – zimní pohled

Rozsvícená rozhledna v roce 2015

Spáleniště rozhledny ráno po požáru, 2012

Znovuobjevená historie těžby stříbra.

Máte zájem si přečíst o šestisetleté těžbě tohoto drahého kovu v oblasti Horek u Tábora?