Naučná stříbrná stezka Tábor-Horky-Větrovy

  stezka@tabsg.cz
 Zavadislká 2472, 390 02 Tábor

Rožmberkové v Haslachu

Haslach a Rožmberci

Až nyní, při rožmberském roce, je pro veřejnost objevována historie jižní části jejich teritoria panství Haslach v Rakousku. Dnešní malebné městečko Haslach an der Mühl leží na soutoku říček Grosse Mÿhl a Steinerne Mühl. Při cestě do lyžařského střediska Hochficht (1338 m.n.m.) – Smrčiny, ho nemůžete minout. Je to kraj lesů a žuly. Město  Haslach an der Mühl dříve také nazývané Markt, koupili Rožmberkové v roce 1341. Za vlády Rožmberka Petra Voka II. bylo zesíleno opevnění v 80. letech 15. století. Město nabylo charakteru pevnosti a velký význam měly i dva trhy – Svatomichalský a Svatomikulášský. Zajímavý je také český název města Haslach ve čtyřech modifikacích (Hazel, Házle, Hážel, Házly).

V Haslachu vedli Rožmberkové čilé společenské styky s okolní šlechtou, např. Annou Marií z Bádenu, což byla žena Viléma z Rožmberka, která měla audienci v roce 1578 v sídle Sprizenstein u místních hrabat. Finanční krize Rožmberků měla jen jedno východisko – rozprodej okrajových částí dominia. O prodeji lenního panství Haslach, které mělo 11 tisíc poddaných daní povinných, bylo jednáno již v roce 1594.

K prodeji biskupu Leopoldovi došlo o pět let později. Hodnota panství byla přes 403 tisíc kop grošů českých. Dodnes je v Haslachu patrno jejich 250 let působení především na fortifikacích, kostelích i na městském erbu. Vznikla tam kamenická huť Hanse Getzingera, který pocházel právě z Haslachu. Přišel z Krumlova v roce 1497 a založil samostatný cech kameníků, který vycházel z tradic stavební huti při Svatoštěpánském domu v Pasově. Getzingerovské realizace jsou patrny na mnoha kostelích (Haslach, Chvalšiny, Zátoň, Rožmberk nad Vltavou, Staré město pod Landštejnem, Svatý Tomáš pod Vítkovým Kamenem) a také St. Martin in Mühlkreis (Rakousko). Z téhož rožmberského městečka Haslachu pocházela českokrumlovská rodina Rubiků, která působila po tři generace na jihočeských stavbách spolu s desítkami navždy bezejmenných  kamenických mistrů, o jejichž práci dnes hovoří jen stavby a kamenické značky. Haslach byl také jako podhorská obec znám tradičním zpracováním lnu. Tradice je udržována prostřednictvím letních setkání umělců. Vrcholem této akce je dvoudenní tkalcovský každoroční trh. Zajímavé jsou též fresky na náměstí v domě č. 43. Jsou to fresky sv. Kryštof, Kristus na kříži, Polyxena z Perštejna.

Kamenický rod Getzingerů:

Hans Getzinger
* Vrchní mistr kamenický na panství Rožmberků (zemřel 1512).

Kajetán Getzinger
* Jeho náhrobek s kamenickými a rodovými znaky se nachází na kostelní věži v Haslachu, zemřel 1544.

Hans Getzinger
* Obnovitel cechu v Haslachu (1665), tvůrce portálu v klášteru Schlägel (1632-34).

Andreas Getzinger
* Narozen roku 1643, zemřel v Salzburgu roku 1711.

Josef Getzinger
* Pravděpodobný syn Hanse je roku 1695 uveden ve Vratislavi.

Christoph Getzinger
* Syn Hanse vytvořil v roce 1699 všechny tehdejší kamenické práce v Rohrbachu.

Původní středověké opevnění města Haslach an der Mühl
Detaily erbů v kostele v Rohrbachu
Freska v domě č. 43 – freska „sv. Kryštof“
Upravená dnešní mapa s původními stezkami, mapový podklad: ww.mapy.cz
Hodiny na městské bráně v Haslachu s rožmberským znakem
Městský erb Haslachu
Kostel sv. Mikuláše v Haslachu

Znovuobjevená historie těžby stříbra.

Máte zájem si přečíst o šestisetleté těžbě tohoto drahého kovu v oblasti Horek u Tábora?