Naučná stříbrná stezka Tábor-Horky-Větrovy

  stezka@tabsg.cz
 Zavadislká 2472, 390 02 Tábor

Mezní kameny

Mezní kameny

V roce 1982 jsme při výkopech stavby kanalizace a vodovodu na Větrovech nalezli kámen se znaky na povrchu, podle pozdějších analýz se zjistilo, že jde o mezník k naším dolům – na Větrovy se totiž vyvážela hlušina z dolů a tak došlo ke transportu na Větrovy. Tento konkrétní mezník se ztratil při zemědělské kolektivizaci kolem roku 1950.

Použití důlních mezníků bylo různé – od vyznačování důlních a dobývacích oblastí, přes směr štol či umístění částí větracích šachet. Často bývaly zhotoveny z pískovcového kamene s vyznačeným letopočtem a hornickým symbolem překřížených kladívek. Jejich značení také oddělovalo jednotlivé „důlní míry“ či hranice jednotlivých těžebních okrsků.

Zároveň je namístě jedna důležitá informace – mezníky jasně určují poddolované území, je skutečně důležité či nutné, s nimi nehýbat ani je nepřemisťovat – nesou důležitou informaci do budoucna – určuj totiž území, kde by mohlo dojít k terénním propadům.

Poslední mezní kámen, který byl umístěn v zatáčce nad Hotelem Lázně, odstraněn při přestavbě silnice v roce 2017.
Nalezený mezní kámen v roce 1982 na Větrovech.
Kopie mezníků instalované na stezce

Znovuobjevená historie těžby stříbra.

Máte zájem si přečíst o šestisetleté těžbě tohoto drahého kovu v oblasti Horek u Tábora?