Naučná stříbrná stezka Tábor-Horky-Větrovy

  stezka@tabsg.cz
 Zavadislká 2472, 390 02 Tábor

Hasičský sbor

Historie hasičského sboru na Větrovech

Sbor byl založen ustavující schůzí dne 26. prosince 1938 v hostinci pana Antonína Lengera. Přes těžké časy, které přicházely (ztráta samostatnosti, německá okupace), se zakládající členové snažili o povznesení obce. Byla zahájena stavba hasičské zbrojnice, byly pořádány plesy a až do doby heidrichiády (atentát na říšského protektora SS Gruppenführera Reinharda Heidricha dne 27. května 1942) a také divadelní představení. Pan Antonín Lenger zároveň začal psát kroniku hasičského sboru, která má mimořádnou výtvarnou a vypovídací hodnotu a končí rokem 1945.

Po osvobození samozřejmě stoupl význam sboru, byla rozšířena hasičská zbrojnice a získán inventář včetně automobilů, takže se hasičský sbor stal plnohodnotným. Objekt zbrojnice byl rozšířen tak, aby sloužil občanům obce pro jejich kulturní a zájmové využití. V 90. letech však došlo k odprodeji tohoto objektu, který byl z valné části zbořen a torzo této stavební části byla přestavěna na administrativní budovu. V budově pak sídlila bezpečnostní agentura (okolo 2009) a následně došlo k přestavění na byty k pronájmu (od 2018). Společenský význam, který dříve zastával hasičský sbor, přešel na sportovní klub, takže všechny důležité akce obecního rázu se dnes odehrávají v klubovně SK Kavas Větrovy.

Svěcení stříkačky Márovky (1947)
Výchova hasičského dorostu, zřejmě 1946
Soutěže a hry při hasičské slavnosti
P. Kupková v kroji, 1947
Svěcení stříkačky Márovky, 1947
Svěcení stříkačky Márovky, 1947
V nových uniformách, 1947

Znovuobjevená historie těžby stříbra.

Máte zájem si přečíst o šestisetleté těžbě tohoto drahého kovu v oblasti Horek u Tábora?