Naučná stříbrná stezka Tábor-Horky-Větrovy

  stezka@tabsg.cz
 Zavadislká 2472, 390 02 Tábor

Sport

Historie sportu na Větrovech

Nenápadný zájem místní mládeže o sport začal již v prvorepublikovém období na palouku za rozhlednou Svobody Hýlačka. Podstatné zvýšení zájmu o sport na Větrovech způsobilo, že se začala rozšiřovat sportovní plocha, což umožnilo hrát fotbálek, později fotbal a odbíjenou. Sportovní expanzi musela ustoupit i místní slepičárna, kterou tam kdysi vybudovala JZD Větrovy. Rekreační sport okukovaly také skupiny turistů, kteří směřovaly na rozhlednu Svobody a občas se i přidaly. Prostor se stal i společenským střediskem. V roce 1973 vzniká díky
iniciativě Vladimírů Lengera a Sedloně fotbalový oddíl „TJ Kotnov Horky“. Větrovy však zatím nemají v té době odpovídající fotbalové hřiště a proto se tréninky konají na hřišti v sousední obci Lom. Dne 5. srpna 1973 je sehráno první oficiální utkání v Radeníně s výsledkem 3:0 pro domácí. První vítězné utkání historického významu se uskutečnilo v obci Hroby s výsledkem 4:3 pro Větrovské. První branku vstřelil Muška a vítěznou branku Stanislav Smrž, známý větrovský rybář. Současně probíhá stavba sportovního areálu a fotbalového hřiště o rozměrech 90×45 metrů a dne 15. září se koná první mistrovské utkání na domácí půdě. Díky tomu se mohla sezóna 1973-74 již odehrávat na již skutečném domácím hřišti, a pod novým názvem „TJ JZD Kotnov Horky“. Po ukončení první soutěžní sezóny změnil název na „TJ JZD Kotnov Větrovy“, později i název Kotnov vymizel. Kádr hráčů se rozšířil na 31, takže fotbalový oddíl mohl vytvořit i druhé mužstvo, které se však věnovalo pouze přátelským utkáním. V dalších letech jsou posléze vytvářena družstva žáků a dorostenců. V areálu hřišť byl také postaven venkov-ní taneční parket, od kterého si realizátoři slibovali, že zlepší finanční situaci sportovního klubu. V roce 1985 se hřiště upravuje a rekonstrukce se protáhla až do roku 1987. Jak se později ukázalo, meliorační práce hřišti příliš neprospěly.

V závěru 90. let jsou vybudovány tenisové kurty, tenisová stěna a obnoven povrch hřiště pro volejbal. Nová asfaltová plocha byla určena především pro tréninkové účely, streetball a další volnočasové aktivity. Před novou sezónou 1991/92 dochází na přejmenování klubu na „SK Kavas Větrovy“, neboť se sponzorem oddílu stává stavební firma Kavas. Fotbalový klub má dnes dvě mužstva mužů, družstva dorostenců, žáků a mladších žáků, dále starší přípravku a mladší přípravku a třicet dětí v předpřípravce. Ti zatím ještě nehrají. Z celého prostoru vznikl celistvý odpočinkový prostor určený nejenom pro aktivní sportovce, ale díky dětskému hřišti i rekreační zóna umístěná v lesoparku. Konaly se zde i pověstné taneční zábavy.
Část areálu má umělé osvětlení, proto je možno provozovat sport také v zimních měsících. Nynější lesopark s rozhlednou Hýlačkou a několika hřišti je jedinečným odpočinkovým komplexem, jaký v příměstských částech Tábora nemá obdoby. Je však třeba také zaznamenat stagnaci v údržbě celého areálu. Regenerace nabrala nový dech až v roce 2006, kdy díky dotačnímu grantovému programu, který zajišťovali předsedové Ing. Komzák a Jaroslav Kozojed, byla postavena nová tribuna, opraveny a oploceny tenisové kurty a znovuopraveno a oploceno víceúčelové hřiště, aby nedocházelo k devastaci sportovního areálu.

Zvláště se líbí nová tribuna, na které dnes vysedávají a občerstvují se skupiny halasných sportovních „poradců“, kteří tento areál budovali, a které vidíte na fotografiích jako mladé aktivní sportovce. Ke dni registrace stanov má Tělovýchovná jednota oddíl kopané a odbor zájmové a rekreační tělovýchovy. V rámci zmíněného odboru sportují tenisté z celého širokého okolí, zvláště z Tábora a Horek. Lesopark i většina hřišť má jednu velikou přednost. A to, že jsou veřejně přístupná. Náš areál využívá i odbor kultury a cestovní ruchu pro své akce, uveďme například tradiční Zahájení turistické sezóny města Tábora, místní příměstský výbor pořádá dětské akce a občané mají možnost setkávat se v místní klubovně.

Žákovský tým z roku 1982

Znovuobjevená historie těžby stříbra.

Máte zájem si přečíst o šestisetleté těžbě tohoto drahého kovu v oblasti Horek u Tábora?