Naučná stříbrná stezka Tábor-Horky-Větrovy

  stezka@tabsg.cz
 Zavadislká 2472, 390 02 Tábor

Šachta Kryštof

Šachta Nová v Horkách

Rok ukončení provozu: 1873 

Maximální hloubka šachty: 155 metrů

 

Nová v Horkách je šachtou nejhlubší, maximální hloubka dolování dosáhla 155 m, což je pro srovnání 60 m pod úrovní hladiny řeky Lužnice a dnes má otevřené ústí jámy (5 x 5 m). Šachta měla tři patra, první v hloubce 86 m, kde se protíná se štolou sv. Jana Nepomuckého, druhé v 121 m, a třetí v již zmíněných 155 m. Nachází se v centrální části Horek v prostoru zahrady společně se zbořeništěm cechovního domu a dnes již neexistující budovou se žentourem, jež byl poháněn koňskou silou. Stavba je pak nejmarkantnější důkaz důlní činnosti v celém rudním poli. Západním směrem se pak nacházela šachta František. Stavební práce započaly na šachtě roku 1842, roku 1850 se již pracovalo na druhém patře a roku 1854 došlo na práci na třetím patru, Tam se práce po čase zastavily kvůli vnikající vodě a roku 1870 dokonce došlo k vystoupání vod až do 86 m. Po marné snaze odčerpávat vodu nakonec byly prováděny jen nejnutnější udržovací práce a roku 1873 byly ukončeny všechny těžební práce na šachtě Nové v Horkách.

Zbytky obvodových zdí přilehlého cechovního domu (zbořeno 2011)

Znovuobjevená historie těžby stříbra.

Máte zájem si přečíst o šestisetleté těžbě tohoto drahého kovu v oblasti Horek u Tábora?