Naučná stříbrná stezka Tábor-Horky-Větrovy

  stezka@tabsg.cz
 Zavadislká 2472, 390 02 Tábor

Pohledy na Větrovy

Pohledy na Větrovy

Naše obec Větrovy prošla v mnoha změnami, postavily se tu nové domy, za poslední roky jsme se rozrostli a zvýšili i počet obyvatel. Pojďte se podívat na historické záběry na Větrovy, domy místních, veřejná místa i dnes zaniklá nebo změněná místa, která již existují jen v naší paměti.

Větrovy na první pohlednici, zřejmě 30. léta
Silnice  od „Dolních Větrov“ před budoucímy domy č.p. 126, 127, 128 a 129, zřejmě 1985
Pohled na původní objekt hasičárny, č.p. 59, zřejmě 1985
Pohled na nádrž „Doubravák“, zřejmě 1985
Dům č.p. 91, 1987
Dům č.p. 64, 1987
Prodejna smíšeného zboží, 1987
Dům č.p. 61, 1987
Domy č.p. 70 a č.p. 39, 1987
Dům č.p. 84, 1987
Horní větrovská autobusová zastávka a dům č.p. 74, 1987
Posezení – místo pro sportovní komentátory, 2002
Statek Kabešovi, č.p. 10, 2003
Letecký pohled na Větrovy, 2003
Stavba domu č.p. 107 (v pozadí zbytky objektu tehdejšího JZD), 2004
Dům č.p. 94, 2004
Dům č.p. 55, 2004
Dům č.p. 91, 2004
Dům č.p. 100, 2004
Statek Kabešovi, č.p. 10, 2004
Zavážky hlušinou pod Kabešovými, 2004
Podzim u lesíka „Třetí skály“, 2004
Fotbalový „odlehčovák“, 2004
Parkoviště u fotbalového hřiště, stav 2007
Asfaltové hřiště před rekonstrukcí (následně postavené umělé fotbalové hřiště s oplocením), 2008
Nově postavená tribuna, 2008
Pohled na původní cestu k JZD u domu č.p. 47, 2008
Pohled od západu od Horek, 2009
Letecký pohled na Větrovy, 2009
Rybníček „Doubravák“, 2012
Dětské hřiště, 2012
Fotbalová tribuna u hřiště, 2012
Pingpongový stůl ve sportovním areálu, 2012
Hlavní silnice ve směru na Tábor, 2012
Pohled na stříbrnou stezku u panelu č. 6 „Vyhlídka Větrovy“, 2014
Pohled severozápadním směrem z Hýlačky, 2015
Pohled jižním směrem z Hýlačky směrem na Šumavu, 2015
Altánek na cyklostezce se zalesněnou oblastí místními nazývanou „Mompračem“, 2015
Stavba cyklostezky Větrovy-Radimovice, 2021
Lucie Švadlenová u stavebních aut Tatra, 2021
Pohled na hotovou cyklostezku a Větrovy od jihu, 2021
Pohled na hotovou cyklostezku a Radimovice u Želče od severu, 2021
Letecký pohled na Větrovy od jihozápadu, 2021
Letecký pohled na Větrovy od západu, 2021
Letecký pohled na Větrovy, 2021
Letecký pohled na Větrovy, 2021
Letecký pohled na Větrovy, 2021
Letecký pohled na Hýlačku od jihu, 2021
Letecký pohled na Větrovy od severu, 2021
Letecký pohled na vysázené stromořadí naučné stezky, 2021
Pohled na zástavbu Větrov z Hýlačky, zřejmě 30. léta
Dům č.p. 22, zřejmě 1985
Hlavní silnice od Radimovic u Želče do Tábora před rekonstrukcí u č.p. 38 a č. p. 40 , 1985
Pohled na autobusovou zastávku , 1978
Pohled od zastávky na domy č.p. 82 (vlevo) a č.p. 68, 1987
Pohled na budovy a okolí JZD Větrovy, 1987
Pohled od zastávky na domy č.p. 34 (v popředí) a č.p. 35, 1987
Kaple sv. Trojice při rekostrukci, 1987
Stavba domu č.p. 85, 1987
Domy č.p. 66 (vlevo) a č.p. 17, 1987
Pohled od Větrov severním směrem na Jistebnicko, 1987
Posezení – místo pro sportovní komentátory, 2002
Letecký pohled na Větrovy, 2003
Letecký pohled na Větrovy, 2003
Stavba domu č.p. 107, 2004
Budova vodárny, 2004
Dům č.p. 102, 2004
Domy č.p. 70 a č.p. 73, 2004
Nově opravený chodník k autobusové zastávce, 2007
Pohled od Kabešových směrem na stavbu lesní mateřské školky, 2004
Cesta podél bývalého rybníčku u Kabešových, 2004
Pohled od autobusové zastávky na domy č.p. 110 (vlevo) a č.p. 34, 2004
Vojenský objekt – pozorovatelna, byl umístěn u č.p. 141, 2008
Parkoviště u fotbalového hřiště, stav 2007
Fotbalové hřiště, 2008
Kabiny a zázemí sportovního klubu, 2008
Posezení v lesíku u vysílače, 2009
Čilý ruch hromadné dopravy u žst. Horky u Tábora, 2009
Po stříbrné stezce směrem na Horky, 2011
Rybníček „Doubravák“, 2012
Dětské hřiště, 2012
Fotbalová tribuna u hřiště, 2012
Tenisový kurt č. 2, 2012
Hlavní silnice s horní autobusovou zastávkou ve směru na Slapy, 2012
Pohled na stromořadí stříbrné stezky na Větrovech, 2014
Pohled východním směrem z Hýlačky, 2015
Pohled východním směrem z Hýlačky, 2015
Zalesněná oblast místními nazývaná „Mompračem“, 2015
Stavba cyklostezky Větrovy-Radimovice, 2021
Stavba cyklostezky Větrovy-Radimovice, 2021
Letecký pohled na hotovou cyklostezku Větrovy-Radimovice, 2021
Podzim u rybníčku Doubravák, 2021
Letecký pohled na Větrovy od jihu, 2021
Letecký pohled na Větrovy od jihu, 2021
Letecký pohled na Větrovy, 2021
Letecký pohled na fotbalové hřiště, 2021
Letecký pohled na Větrovy, 2021
Letecký pohled na Větrovy od severu, 2021
Letecký pohled na vysázené stromořadí naučné stezky, 2021
Letecký pohled na vysázené stromořadí naučné stezky, 2021

Znovuobjevená historie těžby stříbra.

Máte zájem si přečíst o šestisetleté těžbě tohoto drahého kovu v oblasti Horek u Tábora?